Kaart 9: de Kluizenaar

Al dan niet vrijwillig leidt de kluizenaar je op een of andere manier altijd op de weg naar ons innerlijk. Daar waar oordelen en meningen niet meer van nut zijn, worden we als het ware in een naar binnen kerende spiraal gezogen. Leef je niet in vrede met jezelf, dan kan dit als beangstigend overkomen en kan een gevoel van eenzaamheid je naar de keel grijpen.

De boodschap van de kluizenaar is een leer – en bewustwordingsproces, de weg naar zelf-liefde. Deze weg ligt vaak geplaveid met oude wonden, jeugdtrauma’s, en onvervulde verlangens. We worden op onszelf teruggeworpen. De wereld om ons heen verliest tijdelijk zijn betekenis. Het leven van alledag gaat aan ons voorbij. Soms hebben we een heel leven nodig om onvoorwaardelijk van onszelf te leren houden, onszelf te vergeven en het leven te accepteren zoals het is. Bereiken we die wijsheid, dan straalt ons hart in het licht van de kluizenaar. 
 

Als de eerste negen kaarten voor de verschillende fasen in het leven van een mens zouden staan, dan is deze kaart de ouderdom, en de daarmee gepaard gaande beschouwing.

Maar de kluizenaar is méér. Hij volgt niet alleen de weg naar innerlijk ervaren, maar ook naar ons innerlijke licht, dat deel in onszelf dat alle kennis in zich draagt. Daar waar we mogen ervaren dat alles één is, in tegenstelling tot de aanvankelijke eenzaamheid die misschien werd ervaren.

Komt deze kaart in een legging voor, dan kan het zijn dat de vrager zich misschien niet goed voelt op zijn werk, de aansluiting met collega’s mist of niet op zijn gemak voelt. In relaties is er weinig binding met de ander. Er heerst een gevoel van er alleen voor te staan. Financieel wijst de kluizenaar erop om spaarzaam te zijn. De energie is die van vermindering, afname. Maar als je hem een plekje in je hart gunt, blijkt hij juist de meest waardevolle schatten te bezitten.

Kaart 21: De wereld

Over de kaart “de wereld” wordt gezegd dat het doel bereikt is. Men heeft zijn weg in het leven gevonden. De dansende androgyne figuur ademt een sfeer uit van algehele gelukzaligheid.Hij waant zich vrij, maar is omgeven door een ovale laurierkrans die tevens een begrenzing vormt van zijn bewegingsvrijheid. Is de betekenis van de kaart niet eerder te zoeken in een “staat van zijn” ? Gelukkig zijn met wie je bent, zowel met je sterke als je zwakke punten, het leven kunnen nemen met vreugde en verdriet?

Op twee manieren laat “De wereld” van de Visconti-Sforza tarot deck een meer genuanceerd beeld zien:

1. Een kasteel verheft zich uit een golvend landschap of zee. De stevige burcht voldoet aan de behoefte van de mens om zich veilig te voelen. Men ontstijgt het lot en waant zich superieur eraan. Maar dan zien we dat het kasteel uit zijn voegen groeit. Alle ruimte is volgebouwd, er is geen bewegingsmogelijkheid of groei meer mogelijk. Snel zal een einde komen aan het comfortabele gevoel dat het kasteel biedt en zullen de bewoners hun horizon weer willen verbreden. Het lot zal hen onherroepelijk weer uit hun comfortabele positie trekken. De cyclus kan weer opnieuw aanvangen in de reis naar het onbekende van de Nar.
 

1. Een kasteel verheft zich uit een golvend landschap of zee. De stevige burcht voldoet aan de behoefte van de mens om zich veilig te voelen. Men ontstijgt het lot en waant zich superieur eraan. Maar dan zien we dat het kasteel uit zijn voegen groeit. Alle ruimte is volgebouwd, er is geen bewegingsmogelijkheid of groei meer mogelijk. Snel zal een einde komen aan het comfortabele gevoel dat het kasteel biedt en zullen de bewoners hun horizon weer willen verbreden. Het lot zal hen onherroepelijk weer uit hun comfortabele positie trekken. De cyclus kan weer opnieuw aanvangen in de reis naar het onbekende van de Nar.

2. Twee engeltjes ondersteunen de ronde schijf waarin de burcht afgebeeld staat.

Het ene engeltje kijkt vrolijk en kijkt naar wat er bereikt is. Zelfverzekerd en voldaan showt hij het resultaat: een ego strelend tafereel.

Het andere engeltje kijkt sip en wijst naar zijn hart. De wereld bestaat niet alleen uit louter vrolijkheid, lijkt het verdrietige engeltje te zeggen. Wie zou zijn hart gebroken hebben? Of treurt hij omdat de werkelijke waarden van het leven ondergeschoffeld dreigen te worden?

Aan de rechterkant van de schijf zie je de opkomst van een maansikkel. Deze verwijst naar het cyclische in het leven. Alles is veranderlijk en veiligheid is een illusie.

Dali gaat nog verder met de harde realiteit van de mensenwereld bloot te leggen. Zijn wereldbeeld was wellicht gekleurd door persoonlijke jeugdtrauma’s, de twee wereldoorlogen en de spaanse burgeroorlog die zijn leven doorkruisten. Het donkere woeste en trieste beest, getralied met uitgestrekte poot is zowel angstanjagend als meelijwekkend. In hoeverre is het streven van de één niet de nachtmerrie van de ander? De drie gratien, toonbeeld van onschuld, staan geketend, klaar om verslonden te worden. Zullen Geloof, Hoop en Liefde het redden? Dali breekt radicaal met het idylische beeld dat zijn oorsprong vind in de “tarot de Marseille” en die bijna letterlijk gecopieerd werd door Rider Waite.

 
Alles is veranderlijk. Zo ook de “wereld” die wij voor onszelf hebben geschapen. De kunst is om een innerlijke wereld te scheppen waarin je vrede hebt met de uiterlijke. Een veilige plek zonder oordelen, waar je tot rust kan komen. Wil je de wereld veranderen, begin dan bij jezelf.

 

© Anneliese Melens

Tarot, hoe werkt dat eigenlijk?

Tarot, een medium voor ons innerlijke Weten.
Maar wat de boer niet kent…

Voor de mens in onze moderne samenleving tergt de vaak accurate uitkomst van tarot leggingen alle voor handen zijnde wetten van de logica. Deze biedt geen ruimte voor intuïtie, telepathie en spontane inzichten. Toch komt iedereen vroeg of laat in aanraking met zaken die niet passen in het kader van onze aangeleerde perceptie van de werkelijkheid. Het wordt dan snel weggemoffeld want onbekend maakt onbemind.

twee oorzaken daarvan liggen daar aan ten grondslag:

1: steeds verdere versnippering van onze verbondenheid door angstvallig voortschrijdend individualisme:
In oorsprong zijn we net zo met elkaar verbonden als mieren in een mierenkolonie. Die verbondenheid en het daaruit voortvloeiende telepathische contact is nog steeds latent aanwezig. Het voortschrijdende individualisme, aangewakkerd door reclame en media verscheurt onze verbondenheid. Daarmee ondermijnt het de samenhang als samenleving, maar ook onze telepathische vermogens. Dat is niet toevallig zo. Onwetendheid van de één geeft macht aan de ander (kerk, staat, elke andere partij die uit is op macht…)

2: Blokkering van onze natuurlijke innerlijke wijsheid en vermogens door kerk en staat in de loop der eeuwen:
Hele volksstammen zijn op gruwelijke wijzen aan hun einde gekomen in pogingen van de Rooms-katholieke kerk om mensen te scheiden van hun werkelijke kracht en wijsheid. Bibliotheken gingen in vlammen op. Angst voor het paranormale (wat gewoon normaal is) werd aangewakkerd door overal het concept “duivels” op te plakken. Geen wonder dat we collectief onze eigen prachtige gaven gingen afwijzen. Eigenlijk is het net hetzelfde alsof we het bestaan van onze arm of been ontkennen.

werken met de grote, alles omvattende verbondenheid

Latent bleef en blijft deze verbondenheid altijd bestaan. Gelukkig zijn er nog velen onder ons die bijvoorbeeld met hun geliefde die speciale band hebben en op afstand elkaar kunnen aanvoelen. En dat is maar een klein voorbeeldje. Door te werken met de tarot kaarten en de juiste geestelijke, open instelling, leg je contact met die grote allesomvattende verbondenheid en worden je handen automatisch geleid naar de kaarten die op dat moment van belang zijn voor diegene waarvoor gelegd wordt. Het voelt alsof je handen liefdevol “geleid” worden bij het schudden en trekken van de kaarten.

de kaarten interpreteren

Vervolgens ga je de kaarten interpreteren. Dat doe je op verschillende niveau’s: zowel met de kennis die samenhangt met de betekenis van de kaarten, hun onderlinge samenhang, maar ook met je intuitie, bijvoorbeeld door bepaalde details die op de kaarten uitgebeeld staan die ineens je aandacht trekken, of een gevoel dat je krijgt bij de legging. 

 

Soms komen er ineens bepaalde zinnen en woorden bij je op die niet eens direct af te lezen zijn uit de letterlijke betekenis van de kaarten.
Voeg je dan al die elementen samen, dan ontstaat er een verhaal met een boodschap die vervolgens geïnterpreteerd wordt door de ontvanger van de tarot lezing.

Deze interpretatie is net zo belangrijk als de boodschap zelf. De ontvanger maakt immers ook contact met zijn innerlijke weten en laat zich erdoor inspireren. Vaak krijgt hij nieuwe ideeën of inzichten waardoor hij of zij weer verder kan. Het is dus absoluut niet zo dat een tarot lezing éénrichtingverkeer is. Het is meer een samenspel. De waarde van een tarot lezing hangt dus af van zowel lezer als ontvanger.

Tarot als spiegel

 

Het begrip Tarot zal de meeste mensen niet zoveel zeggen. Maar als ik het heb over waarzeggerij met kaarten, dan zal er wellicht een belletje gaan rinkelen. Helaas doemt dan het beeld op van een zigeunerin die de mensen de schrik op het lijf jaagt met huiveringwekkende toekomstvoorspellingen, aan de hand van een set mysterieuze  kaarten.

 

Het kaartlezen heeft in de loop der tijden vele gezichten aangenomen. Maar toen in de vorige eeuw de Zwitserse psychiater C. G. Jung ontdekte dat symbolen kunnen fungeren als een poort naar het onderbewuste vond de tarot met zijn rijke beeldentaal, zijn weg naar de praktijk van de psycholoog.  Voor mij is het tarotspel voornamelijk een eigenzinnig medium, geschikt om contact te leggen met die delen van onszelf, waar we in het leven van alledag doorgaans maar beperkt besef van hebben: van ons collectieve onderbewuste tot onze meest verheven bovenbewuste wijsheden, weten en kennis.

De toepassing van de tarotkaarten als voorspellend medium ligt voor mij op de achtergrond.  Er zijn teveel factoren die de “toekomst” beïnvloeden. Eventuele gevolgtrekkingen uit eigen gedrag,  beslissingen  of waarschuwingen kunnen wel naar voren komen in een tarot legging.

De eigen verantwoordelijkheid en menselijke vrijheid zijn essentiële voorwaarden van ons bestaan. Daarom is het belangrijk te weten dat elk individu zélf het beste in staat is te oordelen of een tarot legging voor hem als waardevol kan worden beschouwd – of niet.  Eerlijkheid richting jezelf is daarbij dan wel een voorwaarde.