Spiegel van de zodiak: 05 Krachtkaarten

De krachtkaarten zijn geïnspireerd op de eigenschappen van het sterrenbeeld Leeuw, het zonnesteken waar we ons op dit moment in bevinden en eindigt omstreeks 20 augustus. Deze periode van het jaar kenmerkt zich op energetisch niveau als een periode van zorgeloos genieten, vrijheid, optimisme, weer op krachten komen. De wereld lijkt meer glans te hebben. Het felle zonlicht wordt iets zachter en nodigt uit om wat relaxter door het leven te bewegen. Zoals met alle sterrenbeelden sluiten de eigenschappen van Leeuw aan bij de energie van de overheersende maand waarin dat sterrenbeeld valt.

Krachtkaarten

Voldoening

“Verweven met de zon geniet ik ten volle van mijn bestaan. Haar gloed mijn bron van levensenergie”

Waar krijg je energie van? En wat kost jou energie? De leeuw houdt met gemak met één poot het krachtige zwaard in bedwang. Hij heeft zelf de controle over wat hij wel en wat hij niet in zijn leven wil toelaten. Hij gaat puur de weg van zijn verlangen en put daaruit zijn voldoening.

Deze kaart gaat over de dingen die ons energie en voldoening geven op de korte termijn en op de lange termijn. Hoe vinden we daar een evenwicht in? Hoe zorg je dat je energie niet wegloopt naar zaken die anderen voor zichzelf moeten oplossen?

De plek in een legging waarin deze kaart verschijnt, omringende kaarten en het al-dan-niet in omgekeerde positie verschijnen, geeft je veel informatie over hoe je omgaat met jou levensenergie en waaruit je voldoening haalt. Op zeer natuurlijke en overtuigende wijze is het Leeuw regisseur van zijn eigen leven.

DE INSPIRERENDE LEIDER

“Krachtig straalt mijn hart. Dag en nacht brandt een vuur van inspiratie voor hen die zich met mij verbinden.”

Met de zon als heersende planeet straalt het licht van sterrenbeeld Leeuw overal waar hij verschijnt. Dat heeft een sterke aantrekkingskracht en bracht mij tot het beeld van DE INSPIRERENDE LEIDER. Wanneer iemand het enthousiasme weet te wekken van de mensen in zijn omgeving of natuurlijk charisma uitstraalt, zullen zij zich naar hem richten als zonnebloemen naar hun “zon”. DE INSPIRERENDE LEIDER kan over een persoon gaan of leidende kwaliteiten die je zelf bezit. Maar ook een (gezamenlijk) project waar je met hart en ziel aan werkt, waar je alles aan geeft wat je in je hebt, kan jouw inspirerende leider zijn.

Op persoonlijk vlak nodigt deze kaart uit om leiderschap te nemen over je eigen leven. Daarop sluit de hermelijn aan, die staat voor de soevereiniteit van de koning.
De zon is een planeet van optimisme, een helder bewustzijn en de wetenschap dat je altijd weer opnieuw kan beginnen. Deze eigenschappen maken dat DE INSPIRERENDE LEIDER ook bij moeilijkheden de kracht, inzicht en hulptroepen zal vinden om op koers te blijven.

HESTIA

“Voor wie het brandend houdt, is het goed toeven bij het vuur van mijn haard.”

In het oude Griekenland was Hestia de godin van het haardvuur. Niet alleen in woningen maar ook in de tempel van Apollo werd haar vuur brandend gehouden. Ze was zo belangrijk dat ze werd beschouwd als de navel van de staat, zelfs van de hele aarde. Waar zij aanwezig was heerste gastvrijheid en welvaart.

Door de toevoeging van vrouwelijke energie transformeert het element vuur tot constructieve en dienende energie. Door beheersing van het element kan de destructieve kracht van vuur aangewend worden om heerlijke maaltijden te bereiden.

De boodschap van HESTIA is om onze driften en impulsen niet de overhand te laten nemen. Zij doet een appel op onze liefdevolle oplettendheid, aandacht voor elkaar en zelfbeheersing. Zij is de weg naar het hart die alle rivaliteit en egoïsme doet smelten. Hestia toont haar kwaliteiten op alle gebieden in het leven. Waar herken jij de kracht van Hestia in jouw leven en waar zou je wel wat meer Hestia-kracht kunnen gebruiken?

Ben je nieuwsgierig geworden? In het boekje dat bij de kaartenset hoort, vind je uitgebreide informatie over de betekenis van de kaarten, de symboliek en de betekenis als de kaart omgekeerd ligt, tips voor het leggen van de kaarten, legpatronen en voorbeelden van legpatronen. Volg mij ook via Facebook en Instagram

Spiegel van de zodiak: 04 familiekaarten

We zijn bij het vierde teken van de zodiak (Kreeft) en stillaan begint zich een patroon af te tekenen van afwisselend extraversie en introversie. Van naar buiten treden weer naar binnen keren. Waar bij Tweelingen de nadruk op het contact met de buitenwereld lag zoekt Kreeft weer de vertrouwdheid in de huiselijke sfeer, de familie. Houvast dat de bekendheid van het verleden biedt.

Familiekaarten

Kreeft is het eerste waterteken van de zodiak. De periode van de Kreeft vangt aan op 21 juni, het begin van de zomer. Dat maakt van Kreeft een kardinaal teken. Dat wil zeggen, het eerste teken van een seizoen. Kardinale tekens zijn de trendsetters binnen hun element. Bij kardinale tekens zie je het beste het element tot uiting komen. Het element water staat voor gevoel. Dat maakt dat Kreeft zijn gevoelens niet alleen achter zijn pantser houdt maar daarnaast te pas en te onpas gebruikt om zijn doel te bereiken. In dat opzicht is zijn energie dus ook op de buitenwereld gericht. Dit in tegenstelling tot dat andere waterteken, de Schorpioen (wat een vast teken is), die het meeste van alle sterrenbeelden verbonden is met de innerlijke en onderbewuste kanten van ons mens-zijn. Zo zie je hoe diverse cycli door elkaar heen lopen. Dat is dan ook meteen het thema van de eerste kaart van de familiekaarten:

CYCLISCHE BEWEGINGEN

“Mijn gevoel gedijt op de dans van de cycli. Vrucht van het water, adem in, adem uit en voltooi het verleden”

Ontelbare cyclische bewegingen beïnvloeden onze gevoelens, energie en onze stemming. De lente trekt ons naar buiten en de herfst doet ons naar binnen keren. De menstruatiecyclus van de vrouw is van invloed op haar welbevinden. Hoe meer zij zich daarvan bewust is, hoe beter zij deze als een kracht dan als een last zal ervaren. Door ons bewust te zijn van het bestaan van de cycli leren we om zelf in het midden te blijven van deze rollercoaster. En dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want we kunnen met ons verstand nooit begrip krijgen van de invloed van alle ontelbare cycli. Maar we kunnen wel naar ons gevoel leren luisteren. Ons gevoel dat ons vertelt om even rustiger aan te doen, tijd voor jezelf te nemen of er juist op uit te gaan. Tijd om terug te houden of juist actie te ondernemen. Als voorbeeld: Als ik iets organiseer en ik moet een datum prikken, dan kies ik altijd een datum die voor mij goed voelt. Ik ga niet met numerologie aan de slag of een hele planning maken, ik luister puur naar mijn gevoel. Deze werkwijze heeft mij nog nooit teleurgesteld.

Maar er zit nog een aspect aan deze kaart en dat zijn de terugkerende patronen in ons leven. Zaken die we steeds weer op een andere manier tegenkomen, net zolang tot we begrepen hebben wat de oorzaak is. Als we beseffen dat de oorzaak in onszelf ligt kunnen we leren om onze denkwijze en gedrag te veranderen. Met als gevolg een andere uitkomst, zelfs al is het misschien een lange weg.

Trek je deze kaart, ga dan eens na welke dingen in je leven zich herhalen, hoe jij je daarbij voelt. Cycli die je zelf veroorzaakt kun je doorbreken door je ervan bewust te worden (….voltooi het verleden”). Natuurlijke cycli kun je voor laten werken door mee te bewegen.

DE LIEFHEBBENDE VADER

“Achter de poorten van mijn hart rolt een traan, klinkt gelach. Mijn liefste, treedt binnen!”

Hier wordt als eerste de hartsverbinding gelegd tussen de buitenwereld en de binnenwereld. Men is zo zeer geroerd dat men nog maar één ding wil en dat is steunen, beschermen en verzorgen wat het hart zo heeft geraakt. Het is als de liefhebbende vader die voor het eerst de liefde door zich heen voelt stromen voor zijn pasgeboren kind. Het is de kracht van vaderfiguur die zijn vrouwelijke kanten heeft omarmd. Het is de helper, de verzorger, de leraar. Valt deze kaart in verband met bijvoorbeeld je werk, dan mag je ervan uitgaan dat je zeer toegewijd bent of wordt ervaren als een zeer toegewijd persoon. Het kan ook gaan over de aard van je werk, bijvoorbeeld werken in de verpleging. Kijk eens of jij jezelf herkent in deze persoon. Of is er iemand in jouw omgeving die zich over jou heeft ontfermd? Mensen helpen maakt je gelukkig en geeft voldoening. Misschien liggen er mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen op dat gebied.

ZWANGERSCHAP

“Met liefdevol verlangen beweeg ik mee, met wat groeit in mij. Wie zal dat ooit weten?”

Elke zwangere zal gefascineerd de veranderingen van haar lichaam volgen. De gedachten zijn naar binnen gekeerd, bij het kind dat groeit in haar. Zwangerschap is bij uitstek een metafoor voor de veranderlijkheid van ons lichaam en daarmee ook wie wij zijn. Vanaf onze geboorte tot onze dood doorlopen we diverse levensfasen. Deze vragen elk hun eigen, specifieke aanpassingen. Onze lichamen veranderen en zo ook onze geest. Waar dingen verdwijnen krijgen we wat anders terug. We verliezen bijvoorbeeld aan kracht maar krijgen meer doorzettingsvermogen. We voelen ons kwetsbaarder maar worden daardoor misschien gevoeliger voor de noden van de ander. Valt deze tijd, neem dan eens de tijd om stil te staan bij de veranderingen die jij op dit moment doormaakt. Kun je ze omschrijven? Kun je voelen wat ze met je doen? Probeer de veranderingen liefdevol te omarmen. Ze zijn een onderdeel van het leven, van jouw levenscyclus. Geprojecteerd op je omgeving kan het zijn dat er veranderingen plaatsvinden die het aangezicht ervan op een geleidelijke maar onomkeerbare manier wijzigen. Zwangerschap brengt onze gedachten ook naar onze voorouders. Welke lessen liggen er in het verleden verscholen?

Ben je nieuwsgierig geworden? In het boekje dat bij de kaartenset hoort, vind je uitgebreide inforrmatie over de betekenis van de kaarten, de symboliek en de betekenis als de kaart omgekeerd ligt, tips voor het leggen van de kaarten, legpatronen en voorbeelden van legpatronen. Volg mij ook via Facebook en Instagram

Spiegel van de zodiak: 03 Communicatiekaarten

In juni nodigt het sterrenbeeld Tweelingen ons uit om de interactie met elkaar aan te gaan. Na vuur (Ram) en aarde (Stier) treedt in Tweelingen het element lucht naar voren. Want zo snel en wendbaar als onze gedachten kunnen reizen, zo spiegelt zich dat alleen in het element Lucht.

Communicatiekaarten

Lucht is verbonden alles wat we met onze denkkracht kunnen bereiken, met vindingrijkheid, onderzoek, gewiekstheid, het delen van informatie via het (geschreven)woord. Maar ook met onze overtuigingen en hoe deze onze gedachten en gevoelens beïnvloeden.

In negatief opzicht kunnen woorden en gedachten de wapens worden waarmee we onszelf of de mensen in onze omgeving onderuithalen. Maar zo is het uiteindelijk met elk element. Alles wat we tot onze beschikking hebben kunnen we zowel ten goede als ten kwade inzetten. Voor nu is het vooral de lichtheid van het sterrenbeeld Tweelingen dat zijn weg vond naar “Spiegel van de zodiak”.

ONTMOETINGEN

“Communicatie versterkt bewustwording. Zo verkrijg ik kennis over de wereld en mijzelf”

We leven in een wereld waarin we ons elk moment van de dag kunnen onderdompelen in een zee van geschreven en gesproken woorden. Waarin het zelfs moeilijk is om eraan te ontsnappen, maar toch noodzakelijk om onze eigen innerlijke stem nog te kunnen horen en zo onszelf te kunnen ontmoeten. Trek je deze kaart, ga dan eens bij jezelf na hoe er in jouw omgeving met elkaar wordt omgegaan. Wordt er ook naar elkaar geluisterd, hoe staat het met de gelijkwaardigheid in communicatie? Taal is een prachtig instrument om onszelf uit te drukken, onze mening te ventileren en om samen te kunnen werken. Maar alleen in gelijkwaardigheid kunnen de kwaliteiten van het woord tot bloei komen. Alleen dan is er de bereidheid tot luisteren en tot het uitdrukking geven aan wat er binnenin speelt.

DE REIZIGER

“Sprekend in woorden en licht in vertrouwen, zo drijf ik mijn handel en wandel mijn weg.”

In deze kaart komt de lichtheid van het element lucht het meeste tot uitdrukking. Om ons als reiziger te kunnen verplaatsen is het handig om zoveel mogelijk bagage achter ons te laten. Hoe minder we meezeulen, hoe meer bewegingsvrijheid we hebben. Dit geldt in zowel letterlijke als figuurlijke zin. Daarom zal DE REIZIGER geen spullen, maar verhalen verzamelen. Ervaringen die hem vormen en die hij graag met anderen deelt. Wat zeul jij mee op je levensweg dat je ook gewoon achter je kan laten? Wat beperkt jou in je bewegingsvrijheid? Wat zit er in jouw rugzak dat jou niet meer dient?

DE LIEDJESDICHTER

“Zang en licht strooi ik de ruimte in. Ongrijpbaar dartelt mijn spoor van gevoel naar gedachte.”

Ons gevoel en onze gedachten zijn eigenlijk bijna niet van elkaar te scheiden. Hoe we denken, onze morele en ideologische overtuigingen bepalen hoe we ons voelen als de gebeurtenissen om ons heen daarmee wrijven of harmoniëren. En voelen we ons niet fijn, dan beïnvloedt dat hoe we kijken naar de wereld om ons heen en welk oordeel we daarover vormen. Maar zoals bij elke kaart zitten ook aan deze meerdere lagen. De grootste kwaliteit van DE LIEDJESDICHTER zit in haar talent om haar diepste gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen in woorden en klanken. Hoe geef jij uitdrukking aan jouw gevoelens en emoties? Wanneer en aan wie durf je je kwetsbaarheid te tonen? In hoeverre komen wat je zegt en wat je denkt met elkaar overeen?

Ben je nieuwsgierig geworden? In het boekje dat bij de kaartenset hoort, vind je uitgebreide informatie over de betekenis van de kaarten, de symboliek en de betekenis als de kaart omgekeerd ligt, tips voor het leggen van de kaarten, legpatronen en voorbeelden van legpatronen. Volg mij ook via Facebook en Instagram

Kaart 15: De duivel

Een van de meest uitdagende kaarten om over te schrijven is kaart 15, de duivel. Vanop zijn troon spiegelt hij de zelfgenoegzame houding van kaart 1, de magiër. Het is alsof de duivel de draak wil steken met zijn zelfbewuste houding. Want alles wat niet past in het ego van de Magiër, dat wat hij ontkent en wegdrukt, is het terrein van de duivel.

Waar de magiër symbolisch de controle wil nemen over de creatie van zijn eigen leven, door in zijn rechterhand een “magische” staf in de lucht te houden, toont de duivel een lege handpalm: “Wat je ziet is wat ik ben. Hier heb je het maar mee te doen.” lijkt hij daarmee te zeggen.

Tarotkaart De Duivel | Tarot | Online Orakels

In zijn linkerhand houdt hij een fakkel vast die naar beneden wijst. Waar de magiër er ons met zijn houding aan herinnert dat “zo boven, zo beneden” is, snijdt de duivel deze wisselwerking af. Zijn leefwereld beperkt zich tot de aardse realiteit.

En dat is ook de bedoeling. In het verhaal van de 22 kaarten van het belangrijkste onderdeel van de tarot – de Grote Arcana – scheidt de ziel zich af van haar oorsprong, het goddelijke licht. Daarmee komt zij in de beperkende, materiele wereld terecht. Van daaruit werkt ze zich gaandeweg weer een weg naar verhoogd bewustzijn toe via vele incarnaties.

De stompe knots die de vlam tot voeding dient, schenkt enkel het vuur van onverzadigbare aardse verlangens, houdt de ziel in de greep van negatieve overtuigingen en voedt zich met onze angsten en taboes.

“Pas op!” roept het beeld van de omgekeerde brandende knots in mij op. Verkeerd gerichte energie kan destructief uitpakken. Dit is dan meteen een van de talrijke betekenissen die de kaart kan hebben.

Werken met kaart 15, de duivel

Traditioneel staat de duivel in de tarot voor allerlei verlokkingen, begeertes en verslavingen. Mijn inziens houdt hij daarnaast ook vast in negatieve overtuigingen en beperkende gedachten over onszelf. Hij kan ons zicht verduisteren in blinde woede, liefde die blind maakt, blind van hebzucht, heerszucht, genotzucht of eerzucht voor de gevolgen voor de ander en onszelf, als we streven naar het verkrijgen van dit alles. Een zuiver materiele insteek leidt tot een niet te stillen honger naar meer, daar deze van elke vorm van zingeving verstoken is.

Waar het bij de Hogepriesters gaat over wat wij niet weten, datgene wat zich achter haar sluier schuilhoudt, gaat het bij de Duivel over alles wat we niet wíllen weten. Dat kan gaan over verborgen verlangens, negatief zelfbeeld, dubbele agenda’s of onderdrukte gevoelens en onbewust gedrag van onszelf of een persoon in onze nabije omgeving.

De duivel schijnt zijn licht op alles wat we liever onder het tapijt zouden vegen. Hij confronteert ons met alles wat zich onder het dunne laagje beschaving bevindt, dat onze ego’s nauwgezet over onze onbewuste drijfveren heen heeft gewoven. Hij kent onze diepste verlangens en onze grootste angsten, weet feilloos ons geweten te sussen als we handelen tegen beter weten in.

Maar op zijn best is hij, als hij de mens in de greep van angst kan houden. Angst, gevoed door allerlei aangeleerde overtuigingen, houdt de mens aard gebonden, binnen zijn kleine leefwereldje.

Verschijnt de duivel in een legging, zie het dan als een uitnodiging om stil te staan bij alle overtuigingen die je over jezelf hebt. Durf te kijken naar hoe je je problemen aanpakt. Welke ketens van het beperkende denken hebben jou in hun greep? Welke gedachten mogen van jou het zonlicht niet zien? welke zaken (zoals verslavingen, hinderlijke gewoonten of overtuigingen…) houden je vast in een niet bevredigende situatie?

Van onzekerheid naar vernieuwd vertrouwen.

Iemand die zich onzeker voelt, weegt zichzelf constant af tegen een betere versie dan die van hemzelf. In het “competitietijdperk” waarin wij leven, worden we doodgegooid met ideaalbeelden. School, media en zelfs de overheid dragen actief bij aan de overtuiging dat je gewoon jezelf zijn niet goed genoeg is.

Niemand ontsnapt eraan: kinderen moeten ergens in uitblinken, partners zijn nooit goed genoeg, je moet carrière maken en als de ouderdom intreedt moet je gezond en gelukkig zijn. En als je dat niet bent is dat het resultaat van al je falen of gebrek aan discipline gedurende je leven. Iemand kan heel onzeker worden als hij niet is opgewassen tegen al die druk van buitenaf.

Zelfliefde

Maar waar is de liefde in dit hele competitie verhaal? Het gewone iemand accepteren zoals die is? Onvoorwaardelijke liefde oordeelt niet. Die neemt je zoals je bent en omarmt je met al je onvolmaaktheden. De dominante aanwezigheid van denigrerende gedachten die iemand over zichzelf kan hebben blokt de onvoorwaardelijke liefde af. Deze ligt aan de basis van een goede en gezonde relatie met het zélf. Kan men niet met liefde naar zichzelf kijken, dan leidt dat tot verlies van levensvreugde. Met als gevolg dat alles wat een onzeker persoon onderneemt veel minder kans van slagen heeft. Zijn of haar programmering is immers al negatief.

Er is maar één manier om af te rekenen met remmende onzekerheid. Dat is door opnieuw te leren om jezelf te zien als onderdeel van een prachtige schepping en jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben. Ben je een onderdeel van een groter geheel, dan wordt het eenvoudiger om je ego-issues op een zijspoor te zetten. We zijn niet naar de aarde gekomen om te presteren. We zijn naar de aarde gekomen om te ervaren. Om te ervaren zijn we allemaal perfect uitgerust met precies de juiste eigenschappen en onvolmaaktheden die nodig zijn om dat te ervaren wat we wilden ervaren.

Leer jezelf te zien als deel van het geheel, te accepteren zoals je bent en onvoorwaardelijk lief te hebben. Dan zul je datgene wat je nu ziet als een innerlijk of uiterlijk obstakel anders gaan benaderen. Je zal het leren transformeren naar iets waar je weer levensvreugde uit kan halen, waar je in mag groeien en waarmee je anderen uiteindelijk ook weer tot dienst mag zijn.

Een tarot consult kan bijdragen aan bewustwording van waar je onzekerheid vandaan komt en hoe je ermee kan omgaan.

let op: Een tarot consult kan nooit professionele therapie vervangen. Het dient enkel ter aanvulling of ondersteuning.

Wil je graag werken aan bovenstaand thema en daarbij worden ondersteund door de tarot? Kijk dan eens in mijn reading aanbod wat het beste bij je past. Het is een kleine investering in jezelf die kan leiden tot het maken van grote stappen in je persoonlijke bewustwording en ontwikkeling.

Kaart 9: de Kluizenaar

Al dan niet vrijwillig leidt de kluizenaar je op een of andere manier altijd op de weg naar ons innerlijk. Daar waar oordelen en meningen niet meer van nut zijn, worden we als het ware in een naar binnen kerende spiraal gezogen. Leef je niet in vrede met jezelf, dan kan dit als beangstigend overkomen en kan een gevoel van eenzaamheid je naar de keel grijpen.

De boodschap van de kluizenaar is een leer – en bewustwordingsproces, de weg naar zelf-liefde. Deze weg ligt vaak geplaveid met oude wonden, jeugdtrauma’s, en onvervulde verlangens. We worden op onszelf teruggeworpen. De wereld om ons heen verliest tijdelijk zijn betekenis. Het leven van alledag gaat aan ons voorbij. Soms hebben we een heel leven nodig om onvoorwaardelijk van onszelf te leren houden, onszelf te vergeven en het leven te accepteren zoals het is. Bereiken we die wijsheid, dan straalt ons hart in het licht van de kluizenaar. 
 

Als de eerste negen kaarten voor de verschillende fasen in het leven van een mens zouden staan, dan is deze kaart de ouderdom, en de daarmee gepaard gaande beschouwing.

Maar de kluizenaar is méér. Hij volgt niet alleen de weg naar innerlijk ervaren, maar ook naar ons innerlijke licht, dat deel in onszelf dat alle kennis in zich draagt. Daar waar we mogen ervaren dat alles één is, in tegenstelling tot de aanvankelijke eenzaamheid die misschien werd ervaren.

Komt deze kaart in een legging voor, dan kan het zijn dat de vrager zich misschien niet goed voelt op zijn werk, de aansluiting met collega’s mist of niet op zijn gemak voelt. In relaties is er weinig binding met de ander. Er heerst een gevoel van er alleen voor te staan. Financieel wijst de kluizenaar erop om spaarzaam te zijn. De energie is die van vermindering, afname. Maar als je hem een plekje in je hart gunt, blijkt hij juist de meest waardevolle schatten te bezitten.

Kaart 21: De wereld

Over de kaart “de wereld” wordt gezegd dat het doel bereikt is. Men heeft zijn weg in het leven gevonden. De dansende androgyne figuur ademt een sfeer uit van algehele gelukzaligheid. Hij waant zich vrij, maar is omgeven door een ovale laurierkrans die tevens een begrenzing vormt van zijn bewegingsvrijheid. Is de betekenis van de kaart niet eerder te zoeken in een “staat van zijn” ? Gelukkig zijn met wie je bent, zowel met je sterke als je zwakke punten, het leven kunnen nemen met vreugde en verdriet?

Op twee manieren laat “De wereld” van de Visconti-Sforza tarot deck een meer genuanceerd beeld zien:

1. Een kasteel verheft zich uit een golvend landschap of zee. De stevige burcht voldoet aan de behoefte van de mens om zich veilig te voelen. Men ontstijgt het lot en waant zich superieur eraan. Maar dan zien we dat het kasteel uit zijn voegen groeit. Alle ruimte is volgebouwd, er is geen bewegingsmogelijkheid of groei meer mogelijk. Snel zal een einde komen aan het comfortabele gevoel dat het kasteel biedt en zullen de bewoners hun horizon weer willen verbreden. Het lot zal hen onherroepelijk weer uit hun comfortabele positie trekken. De cyclus kan weer opnieuw aanvangen in de reis naar het onbekende van de Nar.
 

1. Een kasteel verheft zich uit een golvend landschap of zee. De stevige burcht voldoet aan de behoefte van de mens om zich veilig te voelen. Men ontstijgt het lot en waant zich superieur eraan. Maar dan zien we dat het kasteel uit zijn voegen groeit. Alle ruimte is volgebouwd, er is geen bewegingsmogelijkheid of groei meer mogelijk. Snel zal een einde komen aan het comfortabele gevoel dat het kasteel biedt en zullen de bewoners hun horizon weer willen verbreden. Het lot zal hen onherroepelijk weer uit hun comfortabele positie trekken. De cyclus kan weer opnieuw aanvangen in de reis naar het onbekende van de Nar.

2. Twee engeltjes ondersteunen de ronde schijf waarin de burcht afgebeeld staat.

Het ene engeltje kijkt vrolijk en kijkt naar wat er bereikt is. Zelfverzekerd en voldaan showt hij het resultaat: een ego strelend tafereel.

Het andere engeltje kijkt sip en wijst naar zijn hart. De wereld bestaat niet alleen uit louter vrolijkheid, lijkt het verdrietige engeltje te zeggen. Wie zou zijn hart gebroken hebben? Of treurt hij omdat de werkelijke waarden van het leven onder geschoffeld dreigen te worden?

Aan de rechterkant van de schijf zie je de opkomst van een maansikkel. Deze verwijst naar het cyclische in het leven. Alles is veranderlijk en veiligheid is een illusie.

Dali gaat nog verder met de harde realiteit van de mensenwereld bloot te leggen. Zijn wereldbeeld was wellicht gekleurd door persoonlijke jeugdtrauma’s, de twee wereldoorlogen en de Spaanse burgeroorlog die zijn leven doorkruisten. Het donkere woeste en trieste beest, getralied met uitgestrekte poot is zowel angstaanjagend als meelijwekkend. In hoeverre is het streven van de één niet de nachtmerrie van de ander? De drie gratiën, toonbeeld van onschuld, staan geketend, klaar om verslonden te worden. Zullen Geloof, Hoop en Liefde het redden? Dali breekt radicaal met het idyllische beeld dat zijn oorsprong vind in de “tarot de Marseille” en die bijna letterlijk gekopieerd werd door Rider Waite.

 
Alles is veranderlijk. Zo ook de “wereld” die wij voor onszelf hebben geschapen. De kunst is om een innerlijke wereld te scheppen waarin je vrede hebt met de uiterlijke. Een veilige plek zonder oordelen, waar je tot rust kan komen. Wil je de wereld veranderen, begin dan bij jezelf.

 

© Anneliese Melens

Tarot, hoe werkt dat eigenlijk?

Tarot, een medium voor ons innerlijke Weten. Maar wat de boer niet kent…

Voor de mens in onze moderne samenleving tergt de vaak accurate uitkomst van tarot leggingen alle voor handen zijnde wetten van de logica. Deze biedt geen ruimte voor intuïtie, telepathie en spontane inzichten. Toch komt iedereen vroeg of laat in aanraking met zaken die niet passen in het kader van onze aangeleerde perceptie van de werkelijkheid. Het wordt dan snel weggemoffeld want onbekend maakt onbemind.
twee oorzaken daarvan liggen daar aan ten grondslag:
1: steeds verdere versnippering van onze verbondenheid door angstvallig voortschrijdend individualisme: In oorsprong zijn we net zo met elkaar verbonden als mieren in een mierenkolonie. Die verbondenheid en het daaruit voortvloeiende telepathische contact is nog steeds latent aanwezig. Het voortschrijdende individualisme, aangewakkerd door reclame en media verscheurt onze verbondenheid. Daarmee ondermijnt het de samenhang als samenleving, maar ook onze telepathische vermogens. Dat is niet toevallig zo. Onwetendheid van de één geeft macht aan de ander (kerk, staat, elke andere partij die uit is op macht…) 2: Blokkering van onze natuurlijke innerlijke wijsheid en vermogens door kerk en staat in de loop der eeuwen: Hele volksstammen zijn op gruwelijke wijzen aan hun einde gekomen in pogingen van de Rooms-katholieke kerk om mensen te scheiden van hun werkelijke kracht en wijsheid. Bibliotheken gingen in vlammen op. Angst voor het paranormale (wat gewoon normaal is) werd aangewakkerd door overal het concept “duivels” op te plakken. Geen wonder dat we collectief onze eigen prachtige gaven gingen afwijzen. Eigenlijk is het net hetzelfde alsof we het bestaan van onze arm of been ontkennen.
werken met de grote, alles omvattende verbondenheid
Latent bleef en blijft deze verbondenheid altijd bestaan. Gelukkig zijn er nog velen onder ons die bijvoorbeeld met hun geliefde die speciale band hebben en op afstand elkaar kunnen aanvoelen. En dat is maar een klein voorbeeldje. Door te werken met de tarot kaarten en de juiste geestelijke, open instelling, leg je contact met die grote allesomvattende verbondenheid en worden je handen automatisch geleid naar de kaarten die op dat moment van belang zijn voor diegene waarvoor gelegd wordt. Het voelt alsof je handen liefdevol “geleid” worden bij het schudden en trekken van de kaarten.
de kaarten interpreteren
Vervolgens ga je de kaarten interpreteren. Dat doe je op verschillende niveau’s: zowel met de kennis die samenhangt met de betekenis van de kaarten, hun onderlinge samenhang, maar ook met je intuitie, bijvoorbeeld door bepaalde details die op de kaarten uitgebeeld staan die ineens je aandacht trekken, of een gevoel dat je krijgt bij de legging.
Soms komen er ineens bepaalde zinnen en woorden bij je op die niet eens direct af te lezen zijn uit de letterlijke betekenis van de kaarten. Voeg je dan al die elementen samen, dan ontstaat er een verhaal met een boodschap die vervolgens geïnterpreteerd wordt door de ontvanger van de tarot lezing. Deze interpretatie is net zo belangrijk als de boodschap zelf. De ontvanger maakt immers ook contact met zijn innerlijke weten en laat zich erdoor inspireren. Vaak krijgt hij nieuwe ideeën of inzichten waardoor hij of zij weer verder kan. Het is dus absoluut niet zo dat een tarot lezing éénrichtingverkeer is. Het is meer een samenspel. De waarde van een tarot lezing hangt dus af van zowel lezer als ontvanger.

Tarot als spiegel

Het kaartlezen heeft in de loop der tijden vele gezichten aangenomen. Maar toen in de vorige eeuw de Zwitserse psychiater C. G. Jung ontdekte dat symbolen kunnen fungeren als een poort naar het onderbewuste vond de tarot met zijn rijke beeldentaal, zijn weg naar de praktijk van de psycholoog.

Voor mij is het tarotspel voornamelijk een eigenzinnig medium, geschikt om contact te leggen met die delen van onszelf, waar we in het leven van alledag doorgaans maar beperkt besef van hebben: van ons collectieve onderbewuste tot onze meest verheven bovenbewuste wijsheden, weten en kennis.

De toepassing van de tarotkaarten als voorspellend medium ligt voor mij op de achtergrond.  Er zijn teveel factoren die de “toekomst” beïnvloeden. Eventuele gevolgtrekkingen uit eigen gedrag,  beslissingen  of waarschuwingen kunnen wel naar voren komen in een tarot legging.

De eigen verantwoordelijkheid en menselijke vrijheid zijn essentiële voorwaarden van ons bestaan. Daarom is het belangrijk te weten dat elk individu zélf het beste in staat is te oordelen of een tarot legging voor hem als waardevol kan worden beschouwd – of niet.  Eerlijkheid richting jezelf is daarbij dan wel een voorwaarde.

You cannot copy content of this page