Disclaimer

Geestelijke gezondheid.

Het kader waarbinnen Anneliese Melens, tarot en Kunst, tarot consulten aanbiedt is dat zij ervan uitgaat dat u een psychisch gezond persoon bent. U wil enkel en alleen inspiratie opdoen door middel van een tarot consult, om meer uit het leven te halen. Anneliese Melens, Tarot en Kunst gaat er derhalve vanuit dat u minstens 18 jaar bent en gezond genoeg van geest en lichaam om zelf verantwoordelijkheid te nemen in al uw beslissingen.

Vrije keuze en eigen verantwoordelijkheid van de klant

Tarot consulten zijn er ter ondersteuning van het oplossen van levensvragen. De oplossingen zelf zijn echter uw eigen verantwoordelijkheid. Er zijn mensen die de overtuiging toegedaan zijn dat het niet opvolgen van een tarot advies ongeluk zou brengen. Deze aanname gaat regelrecht in tegen het fundamentele recht van vrije keuze van de mens. Het ontneemt hem zijn eigen verantwoordelijkheid en creƫert onnodige angst. U bent ten allen tijde vrij tarot adviezen al dan niet op te volgen.

Geen medische bevoegdheid

Raadpleeg bij alle medische klachten (zowel van psychische als van fysische aard) steeds uw huisarts. Anneliese Melens, Tarot en Kunst heeft geen medische bevoegdheden en geeft geen medische adviezen, van welke aard dan ook.

Blogteksten over betekenissen van de kaarten

Informatie op deze website omtrent de betekenis van tarot kaarten is niet volledig. Deze is een persoonlijke interpretatie, beschouwing en of aanvulling op bestaande omschrijvingen van de kaarten.

Beveiliging website en internetverkeer

Anneliese Melens, Tarot en Kunst doet alles binnen haar mogelijkheid om e-mail verkeer, telefonisch contact, gegevens opslag, betaal verkeer, contact via messenger of alle andere sociale media veilig te houden. Zij kan echter niet garanderen dat hackers geen toegang zouden kunnen forceren met voor u nadelige gevolgen. Indien u geen enkel risico wil lopen, neem dan geen contact op en verlaat de website.

Auteursrecht:

Niets van deze website mag zonder vooraf schriftelijke toestemming op eniger wijze vermenigvuldigd, gedeeld of gekopieerd worden zonder vooraf schriftelijk verleende toestemming van Anneliese Melens, Tarot en Kunst.