Tarot, hoe werkt dat eigenlijk?

Tarot, een medium voor ons innerlijke Weten. Maar wat de boer niet kent…

Voor de mens in onze moderne samenleving tergt de vaak accurate uitkomst van tarot leggingen alle voor handen zijnde wetten van de logica. Deze biedt geen ruimte voor intuïtie, telepathie en spontane inzichten. Toch komt iedereen vroeg of laat in aanraking met zaken die niet passen in het kader van onze aangeleerde perceptie van de werkelijkheid. Het wordt dan snel weggemoffeld want onbekend maakt onbemind.
twee oorzaken daarvan liggen daar aan ten grondslag:
1: steeds verdere versnippering van onze verbondenheid door angstvallig voortschrijdend individualisme: In oorsprong zijn we net zo met elkaar verbonden als mieren in een mierenkolonie. Die verbondenheid en het daaruit voortvloeiende telepathische contact is nog steeds latent aanwezig. Het voortschrijdende individualisme, aangewakkerd door reclame en media verscheurt onze verbondenheid. Daarmee ondermijnt het de samenhang als samenleving, maar ook onze telepathische vermogens. Dat is niet toevallig zo. Onwetendheid van de één geeft macht aan de ander (kerk, staat, elke andere partij die uit is op macht…) 2: Blokkering van onze natuurlijke innerlijke wijsheid en vermogens door kerk en staat in de loop der eeuwen: Hele volksstammen zijn op gruwelijke wijzen aan hun einde gekomen in pogingen van de Rooms-katholieke kerk om mensen te scheiden van hun werkelijke kracht en wijsheid. Bibliotheken gingen in vlammen op. Angst voor het paranormale (wat gewoon normaal is) werd aangewakkerd door overal het concept “duivels” op te plakken. Geen wonder dat we collectief onze eigen prachtige gaven gingen afwijzen. Eigenlijk is het net hetzelfde alsof we het bestaan van onze arm of been ontkennen.
werken met de grote, alles omvattende verbondenheid
Latent bleef en blijft deze verbondenheid altijd bestaan. Gelukkig zijn er nog velen onder ons die bijvoorbeeld met hun geliefde die speciale band hebben en op afstand elkaar kunnen aanvoelen. En dat is maar een klein voorbeeldje. Door te werken met de tarot kaarten en de juiste geestelijke, open instelling, leg je contact met die grote allesomvattende verbondenheid en worden je handen automatisch geleid naar de kaarten die op dat moment van belang zijn voor diegene waarvoor gelegd wordt. Het voelt alsof je handen liefdevol “geleid” worden bij het schudden en trekken van de kaarten.
de kaarten interpreteren
Vervolgens ga je de kaarten interpreteren. Dat doe je op verschillende niveau’s: zowel met de kennis die samenhangt met de betekenis van de kaarten, hun onderlinge samenhang, maar ook met je intuitie, bijvoorbeeld door bepaalde details die op de kaarten uitgebeeld staan die ineens je aandacht trekken, of een gevoel dat je krijgt bij de legging.
Soms komen er ineens bepaalde zinnen en woorden bij je op die niet eens direct af te lezen zijn uit de letterlijke betekenis van de kaarten. Voeg je dan al die elementen samen, dan ontstaat er een verhaal met een boodschap die vervolgens geïnterpreteerd wordt door de ontvanger van de tarot lezing. Deze interpretatie is net zo belangrijk als de boodschap zelf. De ontvanger maakt immers ook contact met zijn innerlijke weten en laat zich erdoor inspireren. Vaak krijgt hij nieuwe ideeën of inzichten waardoor hij of zij weer verder kan. Het is dus absoluut niet zo dat een tarot lezing éénrichtingverkeer is. Het is meer een samenspel. De waarde van een tarot lezing hangt dus af van zowel lezer als ontvanger.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *