Tarot als ondersteuning

de kracht van tarot

De loop van ons leven kunnen we zelf beïnvloeden. Voor wat betreft het “sturen” van je leven heb je aan een tarot legging een zeer krachtig hulpmiddel.

 
Tarot en de toekomst

Aan elke gebeurtenis gaat een oorzaak vooraf. Als je bijvoorbeeld gezond leeft, veel beweegt en werkt aan je persoonlijke geluksgevoel, dan weet je dat je kwaliteit van leven vele malen vergroot. 

Wat je zaait, dat oogst je. Zo kun je in je eigen geluk investeren. En tarot houdt je daar een spiegeltje bij voor. Vaak zijn we ons niet genoeg bewust hoe ons denken de omstandigheden in ons leven negatief of positief beïnvloedt. 

Tarot en het maken van keuzes

Bij het maken van allerlei keuzes is tarot een krachtige hulp om er een nieuw licht op te werpen, of de diverse mogelijkheden en hun consequenties helder te krijgen. Een tarot lezing reikt handvaten aan, waarmee je – zo je wil – aan de slag mag. Vaak komen er alternatieve keuzes in zicht waardoor je weer meer ruimte krijgt en vaak ook weer nieuwe moed en energie. Zelf ben je altijd eindverantwoordelijke van je beslissingen. Dus neem alleen besluiten waar je zelf echt achter staat.

Tarot als raadgever

Niet zelden komt er uit een tarot legging een advies naar voor, waarmee je in je leven aan de slag kan. Zo kan het zijn dat je uitgenodigd wordt wat meer met jezelf naar buiten te treden of juist wat meer tijd alleen door te brengen. Of om je eigen doelen concreet op te gaan schrijven en te bedenken hoe die te verwezenlijken. Het leven een zetje in de goede richting geven vraagt van jezelf een actieve houding in handelen en denken. Zo helpt tarot je in je eigen kracht te staan. Je blijft wel altijd zelf de regisseur.

Tarot en vragen omtrent gezondheid

Als je je zorgen maakt over je gezondheid is het met klem raadzaam om je huisarts te raadplegen. Een tarotist heeft geen enkele medische bevoegdheid. De tarot kan enkel aangeven of ziekte een rol speelt en daardoor de gang van zaken in jou leven beïnvloedt. Ook kan de tarot een waarschuwend signaal afgeven dat, als je verder gaat op een bepaald pad, de druk op je gezondheid onnodig kán oplopen. Lees in dit kader ook even de disclaimer