Wat is Tarot, een kleine introductie

L

Voor de één is het een divinatie systeem (hulpmiddel tot waarzeggen en toekomst  voorspellen), voor de ander een gokspel. En voor nog een ander een geheime doctrine. Over de oorsprong van de tarot tast men nog steeds in het duister.

 
Wat is tarot dan in onze tijd?

Heden wordt de tarot voornamelijk gebruikt als een weg tot zelfkennis en reflectie. Daarmee beperkt het spel zich van divinatie systeem, spiegel van de gevolgen van het éigen doen en denken. Dit past in de hedendaagse overtuiging dat de weg die wij inslaan grotendeels wordt bepaald door onze eigen keuzes.

Hoe is de tarot opgebouwd?

Het oudst bekende tarotspel is de Visconti-Sforza tarot. Deze is ontstaan in de 15de eeuw. De tarot heeft echter een veel langere geschiedenis. Maar ik beperk me bij deze korte introductie tot de structuur van dit orakelspel.

De tarot bestaat uit in totaal 78 kaarten : de grote Arcana en de kleine Arcana. De grote Arcana (Arcana = geheim) bestaat uit 22 kaarten. Deze verbeelden de inwijdingsweg die de onwetende mens volgt van bewustwording naar éénheid met het Al. Elke kaart vertegenwoordigt de grote thema’s in ons leven:  geboorte, dood, liefde, geloof, vertrouwen enzovoort.

De kleine Arcana bestaat uit 56 kaarten en is onderverdeeld in vier delen:

  • water (bekers)
  • aarde (pentakels)
  • lucht (zwaarden) en
  • vuur (staven). 

Elk bestaat uit 14 kaarten genummerd van 1 t/m 10. Verder zijn er per element 4 hofkaarten: page, ridder, koningin en koning. Deze vertegenwoordigen kansen, sferen en karakter eigenschappen.  

De betekenissen van deze kaarten zijn gebaseerd op een combinatie van numerologie en de symboliek van de elementen.  Door een vraag te stellen, de kaarten te schudden, blind te trekken en in een bepaald patroon neer te leggen ontstaat er een verhaal..  De tarotist interpreteert dit verhaal aan de hand van zijn intuïtie, zijn levenservaring en kennis van de betekenis van de kaarten. Deze interpretatie is per definitie subjectief omdat de betekenissen van de kaarten niet vastomlijnd zijn, maar vloeiend “meedeinen” met het leven. 

Naast de tarotist is er natuurlijk ook de vrager. Deze interpreteert de lezing van de tarotist naar eigen inzicht en bevattingsvermogen. Er zijn dus drie partijen betrokken bij het uiteindelijke resultaat van een legging:

  • de tarot legging op zich,
  • de tarotist en de
  • vrager.

Het mooie daarvan is, dat de weg die de vrager aflegt, hem brengt bij wijsheid en inzichten vanuit zijn eigen ervaringen!