wat is tarot? Een kleine introductie

 

L

Voor de één is het een divinatie systeem (hulpmiddel tot waarzeggen en toekomst  voorspellen), voor de ander een gokspel en nog een ander een geheime doctrine. Over de oorsprong van de tarot tast men nog steeds in het duister.

 
Wat is tarot dan in onze tijd?

Heden wordt de tarot voornamelijk gebruikt als een weg tot zelfkennis en reflectie. Daarmee beperkt het spel zich in haar hoedanigheid van divinatie systeem, tot de wet van oorzaak en gevolg van het éigen doen en denken. Dit past in de hedendaagse overtuiging dat de weg die wij inslaan grotendeels wordt bepaald door onze eigen keuzes.

Hoe is de tarot opgebouwd?

Het oudst bekende tarotspel is Visconti-Sforza tarot. Het is ontstaan in de 15de eeuw. De tarot heeft echter een veel langere geschiedenis. Maar ik beperk me bij deze korte introductie tot de structuur van dit orakelspel.

De tarot bestaat uit in totaal 78 kaarten : de grote Arcana en de kleine Arcana. De grote Arcana (Arcana = geheim) bestaat uit 22 kaarten en verbeeldt de inwijdingsweg die de onwetende mens volgt van bewustwording naar éénheid met het Al. Elke kaart vertegenwoordigt de grote thema’s in ons leven als geboorte, dood, liefde, geloof, vertrouwen enzovoort. De kleine Arcana bestaat uit 56 kaarten en is onderverdeeld in vier delen: water (bekers), aarde (pentakels) lucht (zwaarden) en vuur (staven).  Elk bestaat uit 14 kaarten genummerd van 1 t/m 10. Verder zijn er per element 4 hofkaarten: page, ridder, koningin en koning. Deze vertegenwoordigen kansen, sferen en karakter eigenschappen.  

De betekenissen van deze kaarten zijn gebaseerd op een combinatie van numerologie en de symboliek van de elementen.  Door een vraag te stellen, de kaarten te schudden, blind te trekken en in een bepaald patroon neer te leggen ontstaat er een verhaal..  De tarotist interpreteert dit verhaal aan de hand van zijn intuïtie en kennis van de betekenis van de kaarten. Deze interpretatie is per definitie subjectief omdat de betekenissen van de kaarten niet vastomlijnd zijn, maar vloeiend “meedeinen” met het leven.